Sørlandsutvalget skal foreslå en mest mulig hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom virkemiddelapparatet, de regionale utviklingsaktørene, kommuner, næringsaktører og deres organisasjoner. Utvalget skal klargjøre bestillerroller og utøverroller. Det skal legges vekt på en tydelig ansvars- og rollefordeling når det gjelder finansiering, kommersielle/ikke-kommersielle fellesgoder, produktutvikling, markedsføring, distribusjon, formidling og salg.

Utvalget skal også ta for seg gjeldende vedtak, planer og strategier og vurdere om det er behov for å endre disse.

Nettsatsingen blir sentral i det videre arbeidet. Nettstrategi og koordinering av de ulike nettstedene vil bli utredet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden