Under fylkestinget samling i desember hedret fylkesordføreren en kommune- og fylkespolitiker med lang fartstid. Roar Fjellvang har med sin erfaring tilført fylkeskommunen kompetanse på mange felt. Han har særlig  vært opptatt av næringspolitikk og verdiskapning. Roar Fjellvang har tjenestetid i Kristiansand kommune i perioden fra 1975 til 1999, og i Vest Agder fylkeskommune fra 1999 til 2007, til sammen 32 år.

Roar Fjellvang 001
Roar Fjellvang blir hedret for lang og tro politisk tjeneste av fylkesordfører Thore Westermoen.

Roar Fjellvang er en politiker med en bred erfaring. Hans tjeneste som ombudsmann omfatter de fleste saksområder en kommune har ansvar for. Her er noen av de tillitsverv han har innehatt i Kristiansand kommune, - ikke gjengitt i noen form for kronologisk rekkefølge; bystyre, formannskap, kommunalutvalg, prisnemnd, skattenemnd, valgnemnd, havnestyre, kulturstyre, bygningsråd, teknisk styre, takstnemnd, miljøutvalg, skolestyre med mer.

I Vest-Agder fylkeskommune har han som fylkestingsrepresentant ivaretatt sentrale ombud som medlem av fylkesutvalget og innovasjon Norge.

Fylkesordføreren takket for innsatsen og ønsket til lykke med tilværelsen som pensjonist.

av Macdonald, Cheryl, publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)