Fylkestinget besluttet i dag at de offentlige tannklinikkene i Søgne og Songdalen skal samles til en felles klinikkenhet. Samtidig vedtok et flertall på 20 mot 15 av tingrepresentantene å lokalisere den nye fellesklinikken til Søgne. Mindretallet gikk inn for å etablere klinikken i Brennåsen i Songdalen. Både Søgne- og Songdalen kommuner har vært invitert av fylkeskommunen til å foreslå plasseringsmuligheter. Det legges opp til at den nye klinikken vil kunne være i drift fra 2010.

Søgnes forslag har vært å anlegge klinikken i kommunens rådhus på Tangvall. Songdalen har tilbudt lokaler to steder - enten på Fagermoen i Nodeland sentrum eller i Brennåsen senter på Rosseland. Fylkeskommunens administrasjon har vurdert Brennåsen som den gunstigste beliggenheten. Flertallet i fylkestinget mente imidlertid at en lokalisering i Søgne er gunstigst ut fra hensyn til trafikksikkerhet og miljø.
I fylkeskommunens tannhelseplan er det et siktemål å etablere større klinikkenheter. Disse bidrar til å løse problemer knyttet til bemanningssituasjonen i tannhelsetjenesten. En større klinikk skaper et mer faglig stimulerende miljø for tannhelsepersonellet. Det medfører i neste omgang at det blir mulig å gi et best mulig tilbud til kommunenes befolkning.
Det legges opp til at den nye hovedklinikken skal få en bemanning på fem tannleger, to tannpleiere og en resepsjonist. Det vil være mulighet for plass til ytterligere et tannlegeteam i et ekstrakontor.

av admin, publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden