Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget tar til etterretning at prosjektperioden for Sørlandets Europakontor forlenges fra utgangen av 2007 til 30.juni 2008. Opplegg for videreføring av kontoret vil i Vest-Agder fylkeskommune bli behandlet i en sak om mål og strategier for internasjonalt samarbeid våren 2008.

Sørlandets Europakontor er gjennomført som et prosjekt i en treårsperiode, som går ut 31.desember 2007, finansiert av Agderrådet, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Kristiansand og Arendal kommuner. Det er i løpet av 2007 gjennomført en evaluering av kontoret og det er arbeidet med opplegg for en videreføring av kontoret.

Prosjektstyret for Sørlandets Europakontor har i høst hatt en foreløpig sak hvor det legges opp til at kontoret organiseres som et as og at hjemmekontoret styrkes for å få en bedre forankring av arbeidet i landsdelen.

.Arbeidet er ikke kommet så langt at det kan vedtas og gjennomføres fra 1.januar 2008. Opplegg for videreføring vil i Vest-Agder fylkeskommune bli fremmet våren 2008 i tilknytning til en sak om mål og strategier for internasjonalt samarbeid. Det arbeides mot at kontoret videreføres etter ny modell fra 1.juli 2008. Økonomiske rammer for drift av kontoret er lagt inn i de økonomiske rammene for felles handlingsprogram med Aust-Agder.

av Peersen, Tor, publisert 6. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer