Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget tar til etterretning at prosjektperioden for Sørlandets Europakontor forlenges fra utgangen av 2007 til 30.juni 2008. Opplegg for videreføring av kontoret vil i Vest-Agder fylkeskommune bli behandlet i en sak om mål og strategier for internasjonalt samarbeid våren 2008.

Sørlandets Europakontor er gjennomført som et prosjekt i en treårsperiode, som går ut 31.desember 2007, finansiert av Agderrådet, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Kristiansand og Arendal kommuner. Det er i løpet av 2007 gjennomført en evaluering av kontoret og det er arbeidet med opplegg for en videreføring av kontoret.

Prosjektstyret for Sørlandets Europakontor har i høst hatt en foreløpig sak hvor det legges opp til at kontoret organiseres som et as og at hjemmekontoret styrkes for å få en bedre forankring av arbeidet i landsdelen.

.Arbeidet er ikke kommet så langt at det kan vedtas og gjennomføres fra 1.januar 2008. Opplegg for videreføring vil i Vest-Agder fylkeskommune bli fremmet våren 2008 i tilknytning til en sak om mål og strategier for internasjonalt samarbeid. Det arbeides mot at kontoret videreføres etter ny modell fra 1.juli 2008. Økonomiske rammer for drift av kontoret er lagt inn i de økonomiske rammene for felles handlingsprogram med Aust-Agder.

av Peersen, Tor, publisert 6. desember 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer