Sørlandets Europakontor - med virksomhet i Brüssel og i et hjemmekontor i Kristiansand - drives som et prosjekt som etter planen skulle vare frem til 31. desember i år. Kontoret finansieres av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Agderrådet og Kristiansand- og Arendal kommuner. Det er foretatt en evaluering av virksomheten og det arbeides nå med en videreføring. Arbeidet er imidlertid ikke sluttført, men vil bli klart til våren. Fylkesutvalget i Vest-Agder tok i dag til etterretning at driften forlenges til 30. juni 2008.

Opplegget for å videreføre Sørlandets Europakontor vil bli lagt frem som sak til politisk behandling til våren. I den sammenheng vil en se på kontorets funksjon i tilknytning til en større sak om mål og strategier for internasjonalt samarbeid. Prosjektstyret har i høst foreløpig lagt opp til at kontoret organiseres som et aksjeselskap og at hjemmekontoret styrkes for å få en bedre forankring av arbeidet i landsdelen. I løpet av våren vil det bli klart hvilken modell kontoret eventuelt blir videreført etter fra 1. juni neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2007 | Skriv ut siden