Fylkestinget takket i dag ja til en invitasjon til Vest-Agder fylkeskommune om å kjøpe aksjer for i alt 100 000 kroner i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS. I dag eier fylkeskommunen aksjer for 50 000 kroner i selskapet. Det var på en generalforsamling nylig at ble det besluttet å gå til en kapitalutvidelse. Når kapitalutvidelsen er gjennomført vil selskapet endre navn til Signaler Flekkefjord Næringshage AS.

Vest-Agder fylkeskommune var med å etablere Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS i 2000. Virksomheten har blitt drevet i lokalene til den tidligere fylkeskommunale Flekkefjord videregående skole på Trellebakken. Siden i fjor har kompetansesenteret medvirket i utredningsarbeid for etablering og drift av en næringshage i det tidligere administrasjonsbygget til Flekkefjord Slipp&Maskinfabrikk AS. Næringshagen er nå startet opp og det er allerede inngått leieavtaler med fem selskaper med samlet 25 ansatte.
Sigvart Bariås gratuleresOrdfører Sigmund Kroslid gratulere daglig leder Sigvart
Bariås og fylkesordfører Thore Westermoen ved åpningen
av næringshagen i Flekkefjord.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2007 | Skriv ut siden