• Fylkeskommune tar ansvar for bevaring
  av admin, 20.12.07

  Fylkeskommune tar ansvar for bevaring

  Vest-Agder fylkeskommune tar ansvar for at det gjøres en jobb for å bevaring historisk materiell som...

  Les mer
 • Videre avtaler med fyr i Vest-Agder
  av admin, 19.12.07

  Videre avtaler med fyr i Vest-Agder

  Les mer
 • NY BOK: Padleguide for Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

  NY BOK: Padleguide for Vest-Agder

  Les mer
 • UiA har UKM som obligatorisk praksis
  av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

  UiA har UKM som obligatorisk praksis

  Les mer
 • Cultivamidler til PORTO FRANCO
  av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

  Cultivamidler til PORTO FRANCO

  Cultiva har bevilget kr.125.000 til utviklingen av Porto franco – Kristiansand kulturelle frihavn....

  Les mer
 • Fylkeskulturprisen 2007
  av Macdonald, Cheryl, 05.12.07

  Fylkeskulturprisen 2007

  0

  Les mer
 • Søgne ungdomslag - fylkeskommunens kandidat til nasjonal frivillighetspris 2007
  av admin, 04.12.07

  Nasjonal frivillighetspris til Vest-Agder igjen?

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 29.11.07

  Avduking av kunstnerisk utsmykking av tidligere Gimle videregående skole

  30. november avdukes utsmykkingen av tidligere Gimle vigeregående skole. Det er kunstnerne André...

  Les mer
 • IDRETTSSTIPEND 2007
  av Macdonald, Cheryl, 23.11.07

  IDRETTSSTIPEND 2007

  Idrettsstipendet for 2007 blir tildelt: Lars Mosberg og Helene Føreland (dans) Kristiansand Det unge...

  Les mer

Kunstnerstipend utdelt i Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

CD med fylkeskommunal støtte

Hilde Hefte har lansert ny CD med feiende flott jazz-rythmer. Den har fått navnet "Hilde Hefte and The City of Prague Philharmonic Orchestra - AN EVENING IN PRAGUE". Det var en ydmyk og glad hefte...

av Macdonald, Cheryl, 12.11.07

UKMs nøkkelpersoner samles

Torsdag 25. oktober samles ressurspersoner som driver med Ungdommens kultur mønstring i alle Vest-Agders kommuner. Det er Vest-Agder fylkeskommune som arrangerer samlingen der utveksling av erfaring...

av Macdonald, Cheryl, 25.10.07

Disse bestemmer hvem som får Fylkeskulturprisen

Olav Haavorstad (KrF), Joseph Salomonsen (FrP), og Helle Ingeborg Mellingen (Ap) er valgt av hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, til ny jury. De skal bestemme hvem som får...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.07

Nye tider for Lindesnes fyr

Regjeringen bevilget 3 millioner kroner til opprettelse av nasjonalt fyrmuseum på Lindesnes Fyr. — Vi så bare et alternativ når vi skulle gi støtte, og det var Lindesnes fyr. De er de eneste som har...

av Cheryl Macdonald, 10.10.07

Viktig støtte til kapell-øya i Ny Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har lenge støttet tanken om et kapell på kapelløya. Nå har fylket, sammen med Søgne kommune og en rekke enkeltpersoner bidratt med penger. Tilsammen har det blitt nok penger...

av Macdonald, Cheryl, 03.10.07

Vår usynlige historie

Sporene etter tidligere tider er vanskelige om ikke umulig å finne, uten kunnskap om HVA en skal se etter. Derfor er Vest-Agder Fylkeskommune medarrangør av et seminar som skal gi deltagerne...

av Macdonald, Cheryl, 02.10.07

Nå er det tid for å søke fylkeskommunale stipendier

Hvert år deler Vest-Agder fylkeskommune ut flere stipendier. Formålet med alle stipendene er å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Kom med forslag til priskandidater!

I løpet av høsten skal det avgjøres hvem som skal motta flere fylkeskommunale priser. I disse dager annonserer fylkeskommunen invitasjon til privatpersoner, kommuner, frivillige organisasjoner og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Vest-Agder fylkeskommune vertskap for nasjonalt fagseminar

Seksjon for allmenn kultur i Vest-Agder fylkeskommune er vertskap for det årlige fagseminaret som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har for sine medarbeidere i fylkene, 20. og 21....

av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

Gledelig nyhet

Kristiansand Dyrepark har besluttet å gi et eksemplar av jubileumsboka "40 dyrebare år, historien om dyreparken" til hvert av bibliotekene i begge Agderfylkene. Det vil si at 270 bøker sendes ut til...

av admin, 08.08.07

Hvem får den nasjonale frivillighetsprisen 2007?

– Du kommer med forslag til kandidater.     I fjor gikk prisen til omvisergruppa på Stiftelsen Arkivet i Vest-Agder. Hvert fylke nominerer en kandidat blant alle forslaga som publikum sender...

av admin, 06.08.07

Bekymret over manglende muligheter til å opprettholde veistandarden i fylket

I Vest-Agder er situasjonen nå slik at en fortsatt ikke er i nærheten av å ha mulighet for å bevare de verdier som er satset på veier i fylket. Det er flere områder som fortsatt forvitrer. Verst er...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.07

Nominasjoner til Drømmestipendet fra UKM systemet 2007

For første gang kan fylkesarrangører nominere kandidater til stipend fra Norsk Tipping. Det er 1 million kroner som skal deles ut til kandidater nominert gjennom kulturskoler og ungdommens...

av Egeli, Berit, 16.05.07

Sørlandets litteraturpris til menneskerettighetsforkjemper

”Utgjør islam en fare for den norske valgfriheten? Med boka ”Men størst av alt er friheten” kastet Hege Storhaug en harmdirrende brannfakkel inn i den norske samfunnsdebatten og viser at boken som...

av admin, 24.04.07

Flere skal få dekket utgifter til arkeologiske undersøkelser

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte 1. mars et nytt regelverk om dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Det er satt av 5,5 millioner kroner til slike tilskudd...

av Stylegar, Frans-Arne, 16.03.07

Mentorordning til UKM deltakere

Trafo og UKM har fått støtte fra Kulturrådet til å prøve ut Trafos mentorordning til UKM deltakere. Trafo.no er et nasjonalt tiltak for kunstaktive unge mellom 16 og 22 år, men i UKM sammenheng...

av admin, 12.02.07

Logo til Wergeland 2008

av Eilertsen, Steinar, 08.02.07

"Wergeland 2008" - fra regionalt til nasjonalt prosjekt

Det digitale formidlingsprosjektet Wergeland 2008 løftes fra regionalt til nasjonalt nivå. Forankring og eierskap forblir i Vest-Agder. Dette ble klart etter et møte 30. januar med den nasjonale...

av Grimsø, Marita, 06.02.07

Rekordoppslutning om Ungdommens Kulturmønstring

Aldri før har så mange kommuner deltatt i UKM. I 2007 deltar hele 424 kommuner /bydeler og bare 22 kommuner har valgt å ikke arrangere kulturmønstring.

av Egeli, Berit, 30.01.07

Tilskudd for å unngå brann

Eiere av kulturminner kan nå søke om støtte til brannsikring og beredskapstiltak. Tette trehusmiljøer er blant de prioriterte kulturminnene.

av Stylegar, Frans-Arne, 30.01.07

Styrehuset på plass

På Langenesveien i Romsviga i Søgne har et gammelt styrehus fra ei skøyte vært satt opp som leskur for busspassasjer. For et par år siden ble den etter hvert temmelig slitte og ødelagte bygningen tatt...

av admin, 01.01.01

Premiere på digitale fortellinger

25. april 2007 var det premiere på fem digitale fortellinger i Haven. Elever ved 7. trinn på Borhaug skole i Farsund kommune, har deltatt i fylkeskommunens digitale formidlings- prosjekt “Kompassroser...

av admin, 01.01.01