-Det viktigste er å spørre de unge om hva som motiverer til økt lærelyst. Unge forbilder fra idrett og næringsliv kan motivere elever til økt treningstalent og kompetanse. Næringslivet ønsker seg motiverte ungdommer som viser interesse og glede i det de holder på med. Bedriftene vil ha lærlinger og medarbeidere som har gjort sitt beste på skolen. Høyt skolefravær og manglende mobilitet gjør seg dårlig ved jobbsøknad, mener kompetanserådgiver i NHO Agder, Fred Skagestad.

-Vi har gode erfaringer med at unge jenter har stått frem som forbilder og fortalt om sine valg av teknologifag, sier Fred Skagestad. Dette har funnet sted i samarbeid mellom NHOJenter og teknologifag fylkeskommunene i Agder, LO, NITO og UiA. Resultatene viser at unge forbilder fra idrett og næringsliv kan motivere elever til økt treningstalent. Det er viktig å trene på det en er god til for å utvikle sitt talent.

Det viktigste er å spørre de unge om hva som skal til for å motivere til økt lærelyst og kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, avslutter Skagestad.

av admin, publisert 2. januar 2008 | Skriv ut siden