Regjeringen vil også i 2008 gi rundt 150 millioner kroner til fylkeskommunene slik at målet om full bredbåndsdekning i Norge kan oppfylles. - Mitt mål er at folk skal kunne bosette seg der de selv ønsker. Skal vi nå det målet, må folk ha lik tilgang til mobilnett og bredbånd uansett hvor de velger å bo. Der det allerede er full bredbåndsdekning, kan pengene brukes til for eksempel utbygging av mobilnettet, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

- Et foreløpig estimat fra HØYKOM viser at om lag 99 prosent av husholdningene vil ha tilbud om fast bredbåndstilgang når vi ser den fulle effekten av midlene som ble stilt til rådighet i 2007. Med neste års bevilgning ønsker vi å fullføre denne jobben, sier statsråd Kleppa.

Regjeringen vil komme tilbake til den fylkesvise fordelingen av midlene når de endelige tallene foreligger.

I Vest-Agder fylkeskommune har bredbåndutbyggingen vært høyt prioritert. Det trakk også fylkesordfører Thore Westermoen frem i sin årstale før nyttår. -Jeg vil nevne storsatsingen på bredbånd som de to fylkeskommunene gjør sammen med alle kommunene på Agder. ”Alle alltid på i Agder” er målsetningen for denne satsingen, og gjennom inngått avtale med leverandør garanteres at i løpet 2008 kan alle fastboende i Agder få tilgang på bredbånd for maks tusen kroner, sa fylkesordføreren.

-Med stolthet kan vi derfor si at vår landsdel blir den første i landet til å oppfylle statens visjon om den digitale allemannsretten. Det vil ha mye å si for både bosetning, næringsvirksomhet og utdanning i vår landsdel, slo Westermoen fast.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2008 | Skriv ut siden