Lister Bompengeselskap presenterer nå ferske tall over trafikken gjennom bomstasjonene på E39 på Handeland på Kvinesheia og på Aunevik på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Samlet sett økte antall passeringer gjennom de to stasjonene fra 2006 til 2007 med hele 12.8 prosent. Økningen var størst på Handeland med 16.6 prosent, mens den var på 7,8 prosent på Aunevik. Ser en på perioden fra bompengeinnkrevingen startet i 2003 frem til sist årsskifte har økningen i trafikken på E-39 gjennom Handelands-bommen økt med 408 138 passeringer årlig. Det tilsvarer 35 prosent vekst. I fjor passerte 1 575 544 kjøretøyer denne bomstasjonen.

Tallmaterialet fra bompengeselskapet viser at trafikken er tettest i sommermånedene juni, juli og august med juli som toppmåneden. I juli i år passerte det totalt 10 501 kjøretøy gjennom de to bommene per døgn. På ett år økte antall døgnpasseringer i juli med 16,3 prosent.

Leif StorsveSamferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune sier at de nye tallene klart bekrefter at den trafikkveksten på kun to prosent som Statens vegvesen benytter i sine prognoser er totalt urealistisk for Vest-Agders del. -Vegvesenets prosenttall er helt illusoriske. Dette har vi både fra faglig og politisk hold i Vest-Agder fylkeskommune poengtert til stadighet i våre uttalelser til Nasjonal Transportplan. Dette er tøvete å ikke legge reelle tall til grunn for prognoser og trafikkplanlegging i fylket vårt, sier Storsve.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2008 | Skriv ut siden