Utdanningsdirektoratet har bevilget 375 millioner kroner til kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere til "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008". Av en nyhetsmelding fra direktoratet går det frem at Vest-Agder fylkeskommune vil motta henimot 4,23 millioner kroner. Den kommunale skolevirksomheten i Vest-Agder får samlet vel 7,68 millioner kroner, men ikke offentlige grunnskoler og videregående skoler i fylket tildeles til sammen rundt 400 000 kroner. Den totale sum til Vest-Agder er på 12,3 millioner kroner.

Utdanningsdirektoratet opplyser at av den samlede bevilgningen er 335 millioner kroner fordelt til skoleeierne etter objektive kriterier. Fylkesmennene fordeler disse midlene. 40 millioner kroner er øremerket videreutdanning, fortrinnsvis i fremmedspråk og naturfag. Disse midlene skal fordeles til skoleeiere på grunnlag av lokale behov, og fordeles av Utdanningsdirektoratet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kompetansestrategi Motiv
  av jto, 11.12.19

  Mange involvert i å følge opp Kompetansestrategi Agder 2030

  Les mer
 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer