Statsråd Pedersen understreket viktigheten av fyr for sikkerheten til sjøs. Hun påpekte også viktigheten av at fyrene blir tatt vare på for fremtiden, som ledd i formidling av norsk fyrhistorie.
Fylkeskommunens engasjement ved Odderøya fyr har vært kjent en stund. Det har i den senere tid vært investert betydelig med penger og innsats i restaureringsarbeidet ved den gamle fyrstasjonen. Innvendig er fyrhuset pusset opp, og egner seg i dag godt som møtelokale / arrangementslokale. Fyrassistentboligen er også pusset opp og er nå fullt innredet. Også utvendig har fyrstasjonen fått en oppussing, med blant annet maling og restaurering av kledning. Det er i dag Regionalavdelingen i fylkeskommunen som administrerer og vedlikeholder fyrstasjonen, i samarbeid med Kystverket.
Litt historikk.
I 1828 ble det ved Kongelig resolusjon oppnevnt et offentlig utvalg - Fyrkommisjonen - som la frem den første norske fyrplanen, med forslag om 16 fyr i de kommende 20 år. I 1832 ble det første fyret oppført på Odderøya. I fyrplanen var merking og sikring av leden inn til Kristiansand gitt høy prioritet. Odderøya fyr skulle sammen med et kystfyr på Oksøy lede fartøyer fra landkjenning til trygg havn.
Fyret som ble bygget i 1832 var av den beskjedne art. Fyrhuset var på knappe 35 kvm med en fyrlykt på den ene gavlen. I tillegg ble det bygget et uthus på omlag 30 kvm med do og fjøs til en ku. Etterhvert ble det klart at den gamle fyrbyggningen både var for liten og skrøpelig, dessuten lå den for lavt i terrenget slik at lyshøyden ikke var tilstrekkelig. I 1874 ble fyret revet og solgt på auksjon. fyrlinsen med tilhørende utstyr ble overført til Stavseng fyr i innseilingen til Kragerø. Den nye fyrbyggningen på 9x7,5 meter ble reist på en avsats i fjellet rett ovenfor det gamle fyret.
Siden 1874 har fyret gjennomgått flere oppgraderinger. Blant annet ble både fyrlyset og tåkeklokken elektrifisert i 1927/28. Mot slutten av 1930-årene ble det også opprettet et radiofyr på Odderøya, og i den anledning ble det satt opp en svær antenne øst for fyrbyggningen. I 1946 ble alle bygningene pusset opp. Utvendig ble kamuflasjemalingen som var brukt under 2. verdenskrig overmalt med hvitt. I 1952 ble det tatt et stort skritt i retning av redusert behov for mennesklig innstats, da det ble installert en automatisk lampeskifter på fyret. Likevel skulle det ta 32 år før fyrmester Pedersen den 31. juli 1984 skriver denne korte anmerkingen i sin vaktjournal: "Fyret avfolket og automatisert". Odderøya fyr blir nedlagt som bemannet fyr etter 151 års drift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. januar 2008 | Skriv ut siden