Ferske tall fra Norsk Industri viser at Agder-fylkene i fjor hadde den største eksportøkningen blant fylkene i landet. Verdien av eksporten vokste med nærmere 35 prosent. Fylkesordfører Thore Westermoen er stolt over det gledelige resultatet. -Industrien på Agder klarer svært bra å omstille seg og være aktuell i endrede situasjoner og i et internasjonalt marked som er knallhardt. Flere av bedriftene er også verdensledende på sine områder, sier han. -Jeg er også glad over at den positive utviklingen ikke bare skjer i deler av Vest-Agder, men flere steder på Agder, legger han til.

Agder er sammen med Hordaland, Rogaland og Møre landets viktigste eksportfylker. Disse fire områdene står for halvparten av fastlands-Norges inntekter fra verdensmarkedet. Eksporten fra fastlandsbedriftene økte med 10,2 prosent i 2007 og nådde hele 331,6 milliarder kroner. 15.januar legger Statistisk sentralbyrå frem eksportstatistikken for 2007. Foreløpige tall indikerer at eksporten av råolje blir om lag 300 milliarder kroner og eksporten av naturgass kommer på 150 milliarder kroner. Dermed ligger det an til at eksporten fra fastlandsbedriftene i 2007 blir høyere enn eksporten av råolje.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier årsaken til den sterke eksportveksten på Agder er at bedriftene har satset sterkt på å investere i ny teknologi. I tillegg er det sterk etterspørsel etter produktene fra landsdelens metallprodusenter.

Thore Westermoen peker på at Vest-Agder også er på topp nasjonalt når det gjelder nyskaping og entreprenørskap. Jeg håper at de gode tidene vil være med å gi grunnlag for god ettervekst og fortsatt knoppskyting. Vi må utnytte muligheten til å omsette overskudd til både omstilling og miljøvennlig produksjon. Fra politisk side er vi i fylkeskommunen opptatt av å medvirke til en slik utvikling, sier fylkesordføreren.

av admin, publisert 3. januar 2008 | Skriv ut siden