Statistisk Sentralbyrå har nå presentert en fersk beregning av landets folkemengde. Den viser at Vest-Agder hadde 165 655 innbyggere og Aust-Agder 106 145 da årsskiftet ble rundet for noen dager siden. Dersom en slår sammen innbyggertallene hadde Agder 272 120 innbyggere. Om Agder var ett fylke ville det med et slikt folketall være det sjette største i landet. Bare Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag ville ha flere innbyggere.

Agderfylkene opplevde også en betydelig befolkningsvekst i fjor. Samlet økte folketallet med 3659 hvorav 2273 i Vest-Agder og 1386 i Aust-Agder. Vest-Agder er i ferd med å ta igjen Telemark som hadde 166 655 innbyggere ved årsskiftet. Mens folketallet i Vest-Agder i fjor økte med 1,4 prosent økte det bare med 0,3 prosent i Telemark.

Henimot halvparten av Vest-Agders befolkningstilvekst finner en i Kristiansand med 1060 nye innbyggere i fjor. Byen hadde ved årsskiftet 78 900 innbyggere. Med samme vekst vil folketallet passere 80 000 vinteren 2009.

For øvrig er det Kristiansands nabokommune Søgne som hadde nest høyest økning i fjor med 282 nye innbyggere. Kommunen kunne feire at den nå har passert 10 000 innbyggere og nådde et antall på 10 025 da fjoråret sluttet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2008 | Skriv ut siden