Statistisk Sentralbyrå har nå presentert en ny statistikk om representasjonen i kommunestyrer og fylkesting etter fjorårets valg. Det ble i 2008 valgt inn i alt 731 representanter i landets fylkesting. Av disse kom 238 fra Ap, 141 fra Frp og 120 fra H. De øvrige partiene lå under 100 representanter: Sp 73, KrF 54, SV 47, V 37, RV 8, Pp 5 og andre partier 8. Ap fikk også hele åtte av fylkesordførerne, mens H fikk 6, Sp 2 og KrF 2.

Det var stor utskiftning i representantene i fylkestingene. Av de totalt 731 representantene fortsatte 343 mens 388 sluttet. Det er fortsatt flest mannlige fylkestingsrepresentanter – 402 er menn og 329 er kvinner.

KRF logoI Vest-Agder er KrF det største partiet i fylkestinget med 8 av total 35 medlemmer. Deretter følger Ap og Frp begge med 7 og H med 6. Av de øvrige partiene har både Sp og V 2, mens Sv, Pp og DEM har 1 hver. Det nye fylkestinget består av 19 nye og 16 gjenvalgte representanter og 19 menn og 16 kvinner. KrF har fylkesordføreren i Vest-Agder.

av admin, publisert 30. januar 2008 | Skriv ut siden