Rett før årsskiftet oppjusterte Statistisk Sentralbyrå sin prognose for befolkningsveksten i 2007 til 55 700 personer. Dette er 15 000 høyere enn tidligere prognoser. KS, skriver på sine nettsider, at en anslår at kommunene og fylkeskommunene får rundt to milliarder kroner i merkostnader fra 2007 til 2008 som følge av befolkningsendringen. Dette er nær 400 mill. kroner mer enn hva som er lagt til grunn ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. Vest-Agder er blant de fylkene i landet som har høyest befolkningsvekst. I 2007 var den på 1,4 prosent.

av admin, publisert 7. januar 2008 | Skriv ut siden