Bakgrunnen for takstreguleringen er overskridelsene I Listerpakken og behovet for å fullføre veianleggene i alle kommunene. Reguleringen er noe høyere enn indeksutviklingen skulle tilsi. I følge gjelde retningslinjer fremgår det imidlertid at dersom takstene i noen år har ligget etter prisstigningen kan justeringen være noe større enn den aktuelle prisstigningen. Dette er mest aktuelt på steder med myntautomater, hvor det er ønskelig å unngå takster som forutsetter bruk av mange mynter. Bomstasjonene i Lister er utstyrt med myntinnkreving, i tillegg til AutoPASS-felt.

Westermoen er glad for at alle kommunene i Lister har sett nødvendigheten av og stilt seg bak justeringen. -Reguleringen ligger innenfor de forutsetningene som har ligget til grunn for Stortingets godkjenning av Listerpakken. Det vil si at en har forutsett den justeringen som nå iverksettes, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2008 | Skriv ut siden