Bruken av midlene som fylkeskommunene får fra staten til regional utvikling og nyskaping over statsbudsjettet skal nå evalueres. Kommunal- og regionaldepartementet opplyser i en pressemelding at det har inngått kontrakt med Oxford Research og Norsk- institutt for by- og regionforskning (NIBR). De to selskapene skal nå sette i gang et arbeid med å utvikle et effektindikatorsystem med tanke på å måle resultatene av pengebruken. Departementet ønsker å få enda bedre oversikt over hvordan ressursene blir brukt og hvordan målene for satsingene blir oppnådd.

Målet med evalueringen og effektindikatorsystemet er blant annet å gi bedre faglig grunnlag for utvikling av distrikts- og regionalpolitikken og legge grunnlag for departementet sin rapportering til Stortinget. Den skal også frembringe et verktøy som kan være med å utvikle dialogen mellom stat, fylkeskommune og virkemiddelaktørene. I tillegg skal arbeidet være nyttig for fylkeskommunene i deres arbeid med mål- og resultatstyring. Det er opprettet en referansegruppe for prosjektet, som blir ledet av departementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2008 | Skriv ut siden