Den 31. januar kommer første eksemplar av Listerutgaven av Farsunds Avis. -I praksis skjer det ikke noe banebrytende nytt, men rent symbolsk er dette en viktig milepæl som markerer at utviklingen i Lister-regionen får konsekvenser også på medieområdet. Lokalavisen blir litt mer regional og vil hver 14. dag slippes ned i postkassene i Lister-regionen og noen ganger også i Mandalsregionen, skriver avisens redaktør Steinar Spjelkaviknes på lederplass.

Redaktøren opplyser at innholdet i avisen vil bli preget av at en endringsprosess er i gang. -Bedre veier, endring i skolestruktur og erkjennelsen av at et felles arbeids og bomarked utvikler seg, tilsier at også lokalavisen må tilpasse seg en ny tid. Den markedsmessige tilpasningen har vært på gang lenge. Både avisen Agder, avisen Lindesnes og Farsunds Avis har i lang tid sendt sine ordinære utgaver til nabokommunene med jevne mellomrom. Det nye er at den redaksjonelle horisont blir utvidet, på tvers av dalførene, skriver Spjekaviknes.

Farsunds Avis har vært utgitt siden 1889 og har for tiden et godkjent opplag på vel 6000 eksemplarer. Listerutgaven vil få et opplag på mellom 11 000 og 20 000 eksemplarer noe som gir et leserpotensiale på mellom 25 000 og 50 000.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. januar 2008 | Skriv ut siden