-Vest-Agder fylkeskommune og Hidra Bompengeselskap har nå tatt initiativ til å få til en ny løsning på en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord. I fjor vår ble det sendt en søknad til Vegdirektoratet med en reguleringsplan for undersjøisk tunnelforbindelse mellom Hidra og fastlandet. Fylkestinget, Flekkefjord kommunestyre og Statens vegvesen Region sør stilte seg bak planen. Vegdirektoratet har imidlertid avslått reguleringsplanen og konkludert med at tunnelen må forlenges noe for å komme ned i åtte prosent stigning på kritiske områder. Fylkeskommunen og bompengeselskapet ber nå Statens vegvesen prioritere planprosjektet for å få klargjort en revidert plan og et nytt kostnadsoverslag, sier fylkesordfører Thore Westermoen, som også er styreleder i Hidra Bompengeselskap AS.

I en henvendelse til Statens Vegvesen region Sør uttrykker fylkesordføreren at det hersker stor utålmodighet i forhold til fremdriften for prosjektet. Han opplyser at en for å spare tid ber vegvesenet starte arbeidet med å kostnadsberegne arbeidet med en ny tunnel så snart som mulig.

Det legges opp til et styremøte i bompengeselskapets styre om kort tid. Der vil en drøfte Vegdirektoratets konklusjoner og legge opp en strategi for det videre arbeidet. Gjennom nye kostnadstall og en revidering av inntjeningsgrunnlaget vil en så på ny vurdere muligheten for å finansiere fastlandsforbindelsen.

-Jeg beklager at den løsningen som vi lokalt og regionalt har stilt oss bak ikke lar seg realisere på grunn av innvendinger fra sentralt hold. Dette medfører forsinkelse for prosjektet sannsynligvis også en fordyring. Jeg er imidlertid fortsatt optimist og har tro på at vi må få til en løsning, sier Westermoen.

av admin, publisert 16. januar 2008 | Skriv ut siden