Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Tore Hagebakken (Ap) opplyste under et komitebesøk i Kristiansand i går at et varslet og meget forsinket høringsbrev om regionreformen fra kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa snart foreligger. Som saksordfører for saken i Stortinget gjorde han det klart at høringsbrevet nok ikke vil snu opp ned på det en vet fra tidligere. Også den tidligere saksordføreren Bjørg Tørresdal (KrF), som er første nestleder i komiteen, uttalte seg på liknende måte:- Det er nok riktig at det kommer lite, sa hun.

Flere av komiteens medlemmer oppfordret fylkespolitikerne som deltok i møtet om at de i den videre regionreformprosessen viser positivitet og at en er opptatt av å se etter mulighetene. Hagebakken viste til at det er en del utfordringer knyttet til flere forhold i forbindelse reformen som blant annet internasjonale og nasjonale hensyn, regler og lover. -Det ligger nok flere muligheter knyttet til oppgaver om en er tålmodig på sikt. Min oppfordring er derfor å se på mulighetene, sa han.

Bjørg Tørresdal fulgte opp: -Nå er det viktig å ta høringsprosessen på alvor. Ikke vær oppgitt og skru for all del ikke av lyset for reformen. Jeg oppfordrer dere til å stå på og ikke miste motet. Til dette fikk hun entydig støtte fra Rolf Reikvam (SV) – Stå på og vær positiv!.

Når høringsbrevet en gang kommer vil det bli en høringsprosess på det. Deretter skal kommunal- og forvaltningskomiteen behandle saken. Deretter skal regjeringen utarbeide en sak til Stortinget. Hagebakken uttrykte at om en greier å gjennomføre dette i løpet av vårsesjonen må en avvente og se.
Stortingets kommunal og forvaltningskomite i Vest-Agder
Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøkte Kristiansand tirsdag 22. januar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2008 | Skriv ut siden