Tidligere ordfører i Mandal Kirsten Huser Leschbrandt (H) er etter forslag fra fylkestinget i Vest-Agder oppnevnt som medlem av styret Helse Sør-Øst RHF. Svein Øverland fra Kristiansand er i tillegg oppnevnt som ansatterepresentant. Styret er det regionale helseforetakets øverste ansvars- og myndighetsorgan. Det har ansvar for at helseforetakene yter gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

Styrene i de regionale helseforetakene består av ordinære eieroppnevnte medlemmer og folkevalgte eieroppnevnte medlemmer, hvor de folkevalgte er utnevnt etter forslag fra fylkeskommunene og Sametinget. I tillegg består styrene av ansatterepresentanter valgt av og blant de ansatte etter egen valgprosess.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad opplyser i en pressemelding at hun er svært tilfreds med sammensetningen av de nye styrene. -Deres individuelle og samlede kompetanse skal bidra til at overordnede helsepolitiske målsetninger nås, og at spesialisthelsetjenesten i regionene utvikles i tråd med nasjonale og regionale føringer, sier hun.


Det nye styret for Helse Sør-Øst RHF:

Hanne Harlem (leder)
Harry Konterud (Nestleder)
Anne Carine Tanum
Finn Wisløf
Randi Talseth
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Dag Stenersen (FRP)
Anne Marie B Jøranli (Krf)
Berit Eivi Nilsen (AP)

Ansatterepresentanter
Kirsten Brubakk
Svein Øverland
Morten Falkenberg
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
Lars Kristian Eikvar

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2008 | Skriv ut siden