Etter henvendelse fra informasjonstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune bekrefter pressekontakt og seniorrådgiver Sissel Mossing i Kommunaldepartementet i dag at tidsplanen for regionreformen på nytt må endres. Hun uttaler at departementet håper å få sendt ut et høringsbrev om reformen i løpet av januar. Fylkeskommunene skulle opprinnelig ha mottatt dette i september. Mossing opplyser også at Stortingsmeldingen som har vært bebudet fremlagt i mai utsettes og at det er lite sannsynlig at den vil komme før ferien, selv om hun ikke avviser dette fullstendig. Det virker imidlertid mest sannsynlig at den vil komme etter ferien.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har ansvaret for å føre forvaltningsreformen i havn. Hun uttaler i dag til Trønder-Avisa.no at det er en svært krevende sak. -Fylkeskommunene skulle hatt et notat i september, men det var langt fra klart da jeg overtok, sier hun. Hun bekrefter at både høringsbrevet og Stortingsmeldingen vil bli forskjøvet. Kommunalministeren har likevel som ambisjon å iverksette tiltakene i regionreformen som planlagt fra 1. januar 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2008 | Skriv ut siden