-Vi må ha mot til å stå opp og fortelle omgivelsene at vi er dyktige. Det hjelper ikke om vi kan vise til høyest verdiskapning av bearbeidede varer i Norge, hvis det er verdens best bevarte hemmelighet, sier styreleder i Agder Energi og Tidligere Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid. Han poengterer i et oppslag i bladet Petro&industri at Vest-Agder er best i klassen blant fylkene når det gjelder eksport av varer hvis vi holder olje- og gass utenfor. Hele 21 milliarder kroner eksporterte næringslivet for de første seks månedene i 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2008 | Skriv ut siden