gunnareikli@vafno
Prosjektleder for Porto Franco, Gunnar Eikli i Vest-Agder fylkeskommune.
Kristiansand har landets fineste flåte av verneverdige fartøyer, forklarer Gunnar Eikli. - Disse søker vi å samle så sentrumsnært som mulig – gjøre dem til en attraksjon i seg selv og en arena for konserter, forestillinger og et mangfold av opplevelsestilbud. Dette er også seilende fartøyer som byr oss muligheter til å oppleve byfjordens natur- og kulturkvaliteter, skjærgården og havet – en utømmelig kilde av fortellinger hentet fra vår egen historie og kultur.

Prosjektet PORTO FRANCO er et samarbeid mellom mange partnere: Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet,  Stiftelsen Sørlandets Seilende Skoleskibsinstitusjon, Stiftelsen Hestmanden, Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Bragdøya kystlag, Stiftelsen Skøy og Vest-Agder museet. Prosjektet er forankret i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og er ett av pilotprosjektene i Miljøverndepartementets/Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Prosjektet støttes også av Cultiva

Amaldus Nielsen maleri
Amaldus Nielsen maleri fra Sørlandskysten kan stå som eksemple på den kultur som skal vitaliseres gjennom prosjektet PORTO FRANCO.

av Macdonald, Cheryl, publisert 28. desember 2007 | Skriv ut siden