-Det er viktig at søkerne fyller ut søknaden med de opplysningene som det spørres om. DersomInntaksleder Svein Bratberg noen skulle ønske å endre en søknad de har sendt inn kan de gjøre det frem til 1. mars. Da må alle søknader være innsendt, sier seksjonsleder Svein Bratberg i inntak og formildlingssseksjonen. Han opplyser at de som måtte ha behov for råd eller assistanse kan få dette hos rådgiverne på skolene eller ved å kontakte fylkeskommunens inntak og formidlingsseksjon. Der er inntakstelefonen på nummer 38 02 52 00 åpen på hverdagene fra klokken 10.00 til klokken 14.00. En kan også benytte mailadressen: inntak@vaf.no

På nettstedet www.vilbli.no finner søkere informasjon om alle aktuelle opplæringstilbud. Det arrangeres i år igjen en yrkesvalgmesse i Kristiansand for begge agderfylkene. Den foregår i Sørlandshallen torsdag 10. og fredag 11. januar. Her presenterer rundt 120 utstillere sine utdanningstilbud. Mer informasjon om yrkevalgmessen finner en på nettstedet www.yrkesvalg-agder.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. januar 2008 | Skriv ut siden