Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor vil prioritere vedlikehold høyest i den kommende tiårsperioden. Forfallet på veier og jernbanenett skal stoppes, og dermed blir det lite penger til nyinvesteringer. Vest-Agder får en kraftig reduksjon i veiinvesteringer de neste årene. Det fremgår av forslaget til Nasjonal transportplan 2010 - 2019 som i dag ble overlevert til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.Grunnlagsmaterialet fra transportetatene og Avinor blir i dag sendt til fylkeskommunene og de store bykommunene til høring, med svarfrist i slutten av april.

-Forslaget innebærer at veiprosjekter i fylket må utsettes. Rammene til investeringer er ikke til å leve med om de ikke blir økt. Vi trenger nye veier i landsdelen. Det er uakseptabelt at prosjektene forskyves, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

E39 ved Vigeland vil fortsatt være svingete og trang i flere år.
Det fremgår av planforslaget at planene for både "Kristiansands-pakken" og en ny E-39 strekning mellom Vigeland og Osestad er endret. "Kristiansands-pakken" er ikke inne i transportplanen, men kan komme inn dersom investeringsrammene økes. Vigeland - Osestad er skjøvet ut og skal ikke realiseres før tidligst i 2014.
I planen legges det opp til at andre byggetrinn for Varoddbrua i Kristiansand skal bygges i årene 2014-2019. Bompenger til dette er innkrevd tidligere. Hvis den økonomiske rammen økes med 20 prosent vil strekningen Gartnerløkka-Hannevikdalen langs E 39 også bli prioritert.

Veksten i flytrafikken vil kreve investeringer på mellom 20 og 25 milliarder kroner på Avinors lufthavner fram til 2019. Ifølge transportplanen prioriteres stamlufthavnen Kjevik i region sør.

- No har vi fått det faglege innspelet. Eg håper vi får ein god debatt om korleis vi best mogleg skal løyse utfordringane innan samferdsel i Norge, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2008 | Skriv ut siden