Rekordmange søker nå hjelp hos Familievernet samtidig som ventelistene vokser. Familievernet skal være et gratis tilbud til alle som ønsker å få hjelp til problemer rundt blant annet samlivsbrudd og barn, rus og misbruk. 1.januar 2004 gikk etaten over fra fylkeskommunalt til statlig ansvar, og på to år har ventelistene blitt lengre, mens hjelpesamtalene og ansatte har blitt færre. Region Øst hadde fra 2005 til 2006 35 prosent flere saker å håndtere, men måtte i samme periode gjøre kraftige kutt i antall ansatte i regionen. Nå tas det til orde for å få regjeringen og statsråd Manuela Ramin-Osmundsen til å tilbakeføre familievernet til fylkeskommunene.

-Det er beklagelig at vi ikke kan gi hjelp tidsnok i forhold til det de ønsker, sier Sverre Shetelig i Familievernet. -På enkelte kontor hvor pågangen er stor ser vi også en stor belastning på de enkelte medarbeiderne som strekker seg, i blant i meste laget. Og det er ikke en ønsket utvikling. Vi hadde håpet at vi når staten overtok ansvaret for familievernet at vi skulle ha en jevn utvikling og en videre utbygging av familievernet også i vår region, forteller han til NRK. Han legger til at et dårlig familievern vil kunne lede til flere barnevernssaker.

Velferds og sosialbyråd Sylvi Listhaug i Oslo forteller at omleggingen av familievernet fra fylkeskommunalt til statlig ansvar ikke har innfridd. Hun ønsker nå en forbedring fra statens side, eller at ansvaret for familievernet tilbakeføres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2008 | Skriv ut siden