Et nytt initiativ som omfatter snøproduksjonsanlegg og nedkjølte løypetraseer på Feed Skiarena og leiligheter som utnytter spillvarmen og fungerer som boliger for toppidrettsutøvere er klekket ut i Sirdal. Man ser for seg et regionalt og nasjonalt skole- og elitesenter etter tysk modell. En drivkraft bak er å videreutvikle satsingen rundt Sirdal Ski og Sirdal videregående skole og samtidig skal idrett og næring skape ny vekst i kraftkommunen Initiativet kommer fra eieren av Feed Skiarena, Tonstad IL, og Sirdal Næringsforening, melder avisen Sirdølen.

En ser for seg et samarbeid mellom universitetene i Rogaland og Agder for at det som omtales som «Sirdalsmodellen» kan ivareta både topp satsing på skiidrett, og utdanning for utøvere etter den videregående skolen.

Det pekes på at en i Sirdal allerede har et veletablert skimiljø med topp trenerkompetanse og infrastruktur for en slik satsing. Ufordringen er snøsikkerhet som kan overvinnes ved å gjøre anlegget på Feed snøsikkert. Det kan ordnes gjennom en egen produksjonshall for kunstsnø og nedkjølte traseer til å holde på snøen. Dermed faller den siste biten i infrastrukturen for skisatsingen på plass håper initiativtakerne.
Det trenges investeringsmidler. Initiativtakerne tror driften vil kunne gå i balanse. Idrettslaget og næringsforeningen foreslår i første omgang et forprosjekt for å kartlegge mulighetene. Totalkostnadene ved forprosjektet er anslått til drøye 600.000 kroner. Målsettingen er at arbeidet skal være unnagjort før sommeren. Finansieringen er foreslått som et spleiselag mellom Sirdal kommune, Innovasjon Norge, Vest-Agder fylkeskommune, større konsern på Sør-Vestlandet, lokale næringsaktører og organisasjoner, samt dugnadsinnsats.

av admin, publisert 3. januar 2008 | Skriv ut siden