Den samlede valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 var på 61,7 prosent, en vekst på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med sist lokalvalg. En fresk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at for første gang siden 1979 var det oppgang i valgdeltakelsen sammenlignet med lokalvalget fire år før. Ved fylkestingsvalget i Vest-Agder var det også en betydelig vekst i valgdeltakelsen i fjor høst. Deltakelsen økte fra 55,3 prosent i 2003 til 58.0 prosent ved fjorårets fylketingsvalg. Det var også høyere enn landsresultatet for fylketingsvalget på 57,5 prosent.

Fra det ble innført direkte valg til fylkestingene i 1975 har valgdeltakelsen vært fallende ved samtlige valg. For første gang siden 1975 var det en økning i deltakelsen ved fylkestingsvalget, fremgangen var på 1,9 prosentpoeng, og fremmøtet var på 57,5 prosent. Alle fylkene unntatt Vestfold og Oslo hadde høyere valgdeltakelse enn i 2003.

Ved fjorårets valg ble det også ny rekord av kvinnelige representanter i fylkestingene. 45 prosent er kvinner, og det er en vekst på 2,4 prosentpoeng siden 2003. For Vest-Agders del ble resultatet ved fylketingsvalget i fjor at fylkestinget ble bestående av 19 menn og 16 kvinner. Det gir en kvinneandel på 45,7 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2008 | Skriv ut siden