-Dersom den endelige stortingsbehandlingen ender opp med at en kun forsterker fylkeskommunene med noen nye oppgaver - en såkalt forsterket fylkeskommuneløsning - er det ikke snakk om noen reell regionreform. Da vil en eventuell sammenslåing av Aust- og Vest-Agder måtte bli en ny sak, sa fylkesordfører Laila Øygarden da hun redegjorde for Aust-Agder fylkeskommunes syn på regionreformen for representantene i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite i Kristiansand i går.

Også fylkesordfører Thore Westermoen og fylkesmann Ann Kristin Olsen fra Vest-Agder redegjorde. I redegjørelsen fra fylkesordførerne ble det klart at begge fylkestingene går inn for en regionmodell med færre, større og sterkere folkevalgt styrte regioner. Begge vil også at regionene må få betydelige oppgaver ut over det regjeringen tidligere har lansert. Det som i det vesentlige er forskjellig i fylkestingenes vedtak er at en fra Vest-Agders side er åpen for en region av Agder hvor en i tillegg kan utvide både øst- og vestover, mens flertallet i Aust-Agder mener en region bestående av Agder-fylkene og Telemark eller Agder-fylkene, Telemark og Vestfold er de beste og mest aktuelle regionløsningene.

Det andre viktige som skiller vedtakene i fylkestingene går på hvordan en ser på løsning med en

Fylkesordførerne i samtale med Tore Hagebakken
Fylkesordførene Thore Westermoen og Laila Øygarden i diskusjon om regionreformen med leder Tore Hagebakken i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite
forsterket fylkesmodell. I så tilfelle går fylkestinget i Vest-Agder inn for at Agder må bli en region og at Agder vil fremstå som en slagkraftig landsdel med felles identitet og god funksjonalitet for innbyggerne. I fylkestinget i Aust-Agder var det imidlertid kun ti av trettifem representanter som gikk inn for at Agder i så tilfelle blir en region.

Det fremkom under møtet at flere har liten tro på at Stortinget vil vedta et nytt fylkesgeografisk kart med nye større regioner. Det var heller ingen som uttrykte tro på at det er aktuelt for Stortinget å tvangssammenslå fylker. Dermed ble den konklusjonen som flere trakk at et sammenslått Agder ikke er overveiende sannsynlig som en løsning i forbindelse med regionreformen. Dersom det fortsatt er interesse for å få til en sammenslåing av fylkene må det ventelig skje gjennom en ny saksutredning og en påfølgende behandlingsprosess.

av admin, publisert 23. januar 2008 | Skriv ut siden