Vest-Agder fylkeskommune deltar når det fredag 11. januar blir oppstartsmøte for "regional dugnad"  som har som formål å arbeide systematisk med å bedre resultatene i skolene på Agder. Fylkesrådmann Tine Sundtoft skal bl.a informere om KS sin nylige vedtatte skolepolitiske plattform. Der de bl.a ønsker at skoleierne skal engasjere seg mer i innholdet i skolen. Rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal ønsker at møte skal komme med konkrete forslag til hvordan UiA, kommunene, fylkeskommunene, lærerorganisasjonene og statlige myndigheter kan jobbe for en bedre skole på Agder.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden