I slutten av forrige uke ble det etter initiativ fra fylkesrådmann Tine Sundtoft og rektor Torunn Lauvdal på Universitetet i Agder arrangert en storsamling om skole i Kristiansand. Det var bred deltakelse med blant annet rådmenn, fylkesrådmenn, skoleledere, representanter fra Utdanningsforbundet, fagfolk fra universitetet, utdanningsdirektørene hos fylkesmannen og representanter fra KS Agder. Offentliggjøringen av resultatene fra internasjonale skoleundersøkelser var en medvirkende årsak til å forsterke behovet for en debatt om innhold, organisering og kvalitet i skolen. Et resultat av samlingen er at flere aktører på Agder nå går sammen om en skoledugnad.

PISA-undersøkelsen som ble offentlig høsten 2007 viste at de norske leseresultatene for første gang ligger under gjennomsnittet for OECD. Norge ligger også under gjennomsnittet i OECD i naturfag og matematikk. Undersøkelsen viste at de norske elevene er svakest i Norden i alle fagene. Undersøkelsen har synliggjort et behov for en storsatsing på kvalitetsutvikling også i skolene på Agder.

-Denne debatten tar vi i kjølvannet av de nasjonale prøvene. Ikke bare selve mediedebatten, den er viktig nok, men debatten i kommunene, på rektorkontorene, på lærerrommene, på universitetet. Vi har et felles mål. Vi vil jo alle bli så gode som mulig. Det som det egentlig handler om er ungene og ungdommene våre, sa rektor Torunn Lauvdal ved Universitetet i Agder da hun innledet til møtet, skriver KS Agder på sine nettsider.

Det var flere innledninger på samlingen. Noen av punktene som kom opp var bakgrunnen for de nasjonale prøvene, hvordan resultatene kan og bør brukes, viktigheten av åpenhet om resultatene og gode eksempler på samhandling mellom skolene og Universitetet i Agder. Det var bred enighet om behovet for en videre felles satsing.

Det skal etableres et prosjekt med medlemmer fra Utdanningsforbundet, Universitetet, Utdanningsdirektørene ved Fylkesmannen og KS/kommunene. Hensikten er å skaffe oversikt over aktuelle pågående prosjekter og aktiviteter relatert til skoleutvikling i landsdelen. Som en del av dette forprosjektet skal man konkretisere satsingsområder og søke nasjonale og lokale midler til å finansiere det videre arbeidet.

Her er presentasjonene til innlederne på samlingen:

Skoledugnad på Agder - Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder

Om KS sin utdanningspolitiske plattform - Fylkesrådmann Tine Sundtoft, Vest-Agder fylkeskommune

"Forbedring av resultater - one size fits all?", Gjert Langfeldt, førsteamanuensis Universitetet i Agder

"Nasjonale prøver som redsdkap for skolene - intensjoner med kvalitetsutvikling", Utdanningsdirektør Karen Junker, Fylkesmannen i Aust-Agder

"Hva gjør vi nå i Kristiansand?", skoledirektør Marie Føreland, Kristiansand kommune

Lesetesting - Elise Seip Tønnesen, førsteamanuensis Universitetet i Agder

Bedre matematikk - Anne Berit Fuglestad, høgskoledosent Universitetet i Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2008 | Skriv ut siden