Etter henvendelse fra informasjonstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune bekrefter pressekontakt og seniorrådgiver Sissel Mossing i Kommunaldepartementet i dag at tidsplanen for regionreformen på nytt må endres. Dette får den politiske ledelsen i Vest-Agder fylkeskommune til å reagere med skuffelse og beklagelse. -Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke kan bli enig med seg selv om regionreformen og at prosessen nå blir ytterligere forsinket, sier fylkesordfører Thore Westermoen (KrF). Dette følges opp av fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap). -Det er skuffende at dette arbeidet i Regjeringen trekker slik i langdrag, sier hun.

Sissel Mossing opplyser at departementet håper å få sendt ut et høringsbrev om reformen i løpet av januar. Fylkeskommunene skulle opprinnelig ha mottatt dette i september. Mossing opplyser også at Stortingsmeldingen om reformen som har vært bebudet fremlagt i mai utsettes og at det er lite sannsynlig at den vil komme før ferien, selv om hun ikke avviser dette fullstendig. Det virker imidlertid mest sannsynlig at den vil komme etter ferien.

Fylkesordfører Westermoen uttaler at reformen er viktig og at en rekke ansatte i staten og fylkeskommuner vil bli direkte berørt. -Det er uheldig at det på nytt skapes usikkerhet om når og hvordan reformen skal gjennomføres, fremhever han.

Toril RundenFylkesvararordfører Runden understreker at dersom en skal holde tempoet i regionaliseringsarbeidet har man ikke mer enn tiden og veien. -Det skal holde hardt å få ting på plass slik at vi kan gå til valg på nytt regionting i 2009. Men jeg går ut fra at regjeringen har disse momentene med seg i det arbeidet de gjør, sier hun.

Westermoen viser til at reformen har vært utredet i årevis av ulike kommisjoner og instanser. -Slik sett skulle den være godt forberedt. Konklusjonene i utredningene har i stor grad vært sammenfallende om at det både er ønskelig og fornuftig å styrke det regionale folkevalgte forvaltningsnivået, sier han.

-Jeg ser for meg en reform som tjener demokratiet, desentralisering og verdiskapningen i Norge, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2008 | Skriv ut siden