Fylkesrådmannen anbefaler at prosjektet "Kvinnebygg A/S"  - kvinners yrkesdeltakelse - gis ytterligere kr. 60.000.- for å dekke tapt arbeidsfortjeneste for kursdeltakerne. Saken forelegges fylkesutvalget 12. februar.

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:
På bakgrunn av innsendt regnskap og sluttrapport fra Prosjekt ”Kvinnebygg AS” gis det et ytterligere tilskudd på Kr.60.000,- til dette prosjektet, slik at det totale tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune kommer opp i Kr. 210.000,-. Tilskuddet belastes regionale utviklingsmidler, ansv.520.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Fylkesutvalget i Vest-Agder behandlet den opprinnelige søknaden om tilskudd til Prosjekt ”Kvinnebygg AS” i møte 11.04.07. På vegne av dette prosjektet søkte LO i Vest-Agder om Kr.210.000,- i tilskudd. På bakgrunn av søknaden som forelå på det tidspunktet, fant ikke daværende fylkesutvalg grunnlag for å bevilge mer enn kr. 150.000,-. I vedtaket heter det at Fylkesutvalget vil ta stilling til resten av søknadsbeløpet når rapport og regnskap for prosjektet foreligger.

SAKSOPPLYSNINGER
Ei gruppe på 38 kvinner fra offentlig og privat sektor, inkludert åtte ledere har nå gjennomført programmet. Pilotprogrammet vurderes som svært vellykket, og er dokumentert på en egen webside: www.kvinnebygg.net.

Regnskapet viser at prosjektets utgifter ligger Kr. 50.000,- over det som var budsjettert, og at LO som prosjektoperatør har bidratt med en betydelig egenandel(Kr.100.000,- fra LO sentralt, og Kr.51.636,- fra de regionale leddene på Agder).

Den største utgiftsposten på Kr. 250.000,-har gått til å engasjere Forandringsfabrikken som prosjektdrivere. Ca. 90.000 har gått med til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for deltakere. Dette er helt som budsjettert, og var en nødvendig forutsetning for å få kvinner fra serviceyrker med i et program som dette.

Aust-Agder fylkeskommune bidro fra starten med Kr. 210.000,-.

VURDERINGER

Rapporten fra prosjektet(jf vedlegg), medieoppslag og gode tilbakemeldinger fra enkeltdeltakere, tyder på at Prosjekt Kvinnebygg AS er gjennomført på en god måte for deltakerne.

Resultatene er godt dokumentert, og gjort tilgjengelig for allmennheten gjennom ei egen webside. Rådene til samfunnet er tydelig formulert.

Med bakgrunn i Fylkesutvalgets vedtak av 11.04.07 vil det derfor være naturlig at Vest-Agder fylkeskommune nå bevilger de resterende 60.000 i forhold til det opprinnelige søknadsbeløpet. Da har vi bidratt på linje med Aust-Agder, og prosjektregnskapet går i balanse.

av Peersen, Tor, publisert 15. januar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer