Årsstatistikken for 2007 fra Konkursregisteret viser en liten nedgang i antallet konkurser og tvangsavviklinger. Den samlede nedgangen er på 2,1 prosent. – Vi ser ingen endring og befinner oss på omtrent samme nivå som i fjor, bare litt lavere. Vi tror ikke dette vil endre seg særlig mye i 2008 heller, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Brønnøysundregistrene. Vest-Agder skiller seg imidlertid markant ut. Fylket hadde den største prosentvise nedgangen i antallet konkurser, med 40,0 prosent færre konkurser. Den største økningen hadde dessverre nabofylket Aust-Agder, med 40,0 prosent flere konkurser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2008 | Skriv ut siden