Torsdag 31. januar åpner Wergelandsjubileet offisielt. Wergeland 2008, som jubileet heter, arrangeres for å gjøre Henrik Wergeland tilgjengelig for nye generasjoner. I 2008 er det 200 år siden han ble født i Kristiansand. En av storsatsingene i forbindelse med jubileet er et nytt nasjonalt nettsted - www.wergeland2008.no. Dette nettstedet skal være en nasjonal ressurs for alle som kan ha interesse for eller er nysgjerrige på Henrik Wergeland, hans ideer, familie og diktning. På siden får en nyheter knyttet til Wergeland-arrangementet over hele landet samt masse stoff om hans liv og virke. Der fins i tillegg en rekke stoff tilrettelagt for lærere og elever fra barneskolen og helt opp til universitetsnivå. "Men det er ikke bare mannen, forfatteren eller rabulisten (som han også er blitt kalt) vi skal markere. Det er tidsånden-Wergeland, nasjonsbyggeren og fenomenet Wergeland." Det sa fylkesvaraordfører Toril Runden ved åpningen av nettstedet.

Wergeland 2008
Den offisielle logoen til Wergeland 2008 har Marita Grimsø, designer i Vest-Agder fylkeskommune, laget.

Fylkesvaraordfører Toril Rundens tale da www.wergeland 2008.no ble åpnet som det første markeringen av jubileumsåret Wergeland 2008. Kritiske røster har sagt at det blir for mange jubileer, at vi skal la de døde være og heller se fremover. En 18-åring sa nylig at det var kjempeviktig for de unge i dag å lære om vår historie og norsk identitet - ikke minst for å kunne kommunisere med generasjonene før dem. Gjennom felles referanser kan vi ha gode debatter og samtaler. Ekstra hyggelig er det derfor at de ungdommene som har fått prøve ut nettstedet sier det er lett å bruke, enkelt å manøvrere i og ikke minst, det har gode søkefunksjoner. Variert innhold, multimedialt, varierte innfallsvinkler til kunnskap er stikkord.

Henrik Wergeland - papirdukke_190
Kritikere har også sagt at Henrik Wergelands litteratur er passé. Saken er jo at selv om de færreste av oss har lest de verk han selv så på som sine hovedverk, så har ALLE kunnskaper om noe han har skrevet, det være seg diktet om den lille kanin, sanger som ”Aftenbønn” og ”Nisser og dverger” eller de større verkene som mange faktisk også har lest.

Vest-Agder fylkeskommune tok initiativ til det nasjonale nettstedet og kjøpe domenenavneToril Runden Arbeiderpartiett i god tid før jubileumsåret. For å sikre høy kvalitet tok vi kontakt med en rekke lokale, regionale og nasjonale institusjoner: Alle sa ja; Universitetet i Agder, Wergelandselskapet, Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand kommune, Fædrelandsvennen, Vest-Agder-museet og den nasjonale jubileumskomiteen - Wergeland 2008, som består av Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814.

Toril Runden, fylkesvaraordfører i vest-Agder stod for den offisielle åpningen av www.wergeland2008.no
Med Kristiansandsbaserte Recommended også med på laget
kan vi/Vest-Agder fylkeskommune i dag lansere det nasjonale Wergelandsnettstedet som skal sørge for god formidling fra institusjonene til publikum, men også tilbake igjen, for nettstedet er lagt opp til mye interaktivitet og skal passe for alle aldre og alle nivåer av interesse om Wergeland.

Med dette erklærer jeg www.wergeland2008.no for åpent

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. februar 2008 | Skriv ut siden