I desember vedtok de to fylkeskommunene på Agder en felles energiplan og etablering av et felles klima- og energisekretariat. -Kommunene har vist stort engasjement i høringsprosessen i tilknytning til utarbeidelsen av energiplanen. Det er innkommet en rekke innspill som vil bli viktige bidrag når planen skal omsettes til handling, sa Laila Øygarden.

Hun viste til at energiplanen har et tredelt mål. Et er at Agder skal ha 20 prosent mer effektiv energibruk i 2020. Innen samme tidspunkt skal en ha fått til en økt fornybar energiproduksjon. I tillegg er det et mål å få til energiomlegging. –For å nå målene ønsker vi både faglig og politisk samarbeid med kommunene på Agder, sa Øygarden.

Westermoen trakk frem flere konkrete mål. Blant disse er at utslippene av klimagasser fra Energiplan Agder logotransportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Videre skal minst 60 prosent av oppvarmingsbehovet på Agder i 2020 dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel. Produksjonen av fornybar kraft og varme skal også økes betydelig.

-Det spiller en rolle hvordan de enkelte av oss agerer. Jo fortere vi får igangsatt tiltak jo raskere kan vi oppnå resultater. I den nye energiplanen har vi vært nøkterne i den forstand at målene og tiltakene er gjennomførbare. Noen tiltak må fylkeskommunene gjennomføre selv. Noen må samtidig kommunene gjennomføre i egen regi. Mange tiltak må imidlertid løses gjennom samarbeid, sa Westermoen.

Han la også vekt på at det må arbeides for at sentrale myndigheter tilrettelegger nødvendige rammebetingelser som gjør det mulig å få til konstruktive løsninger. Samtidig trakk han frem behovet for å utvikle ny miljøvennlig teknologi. -Utover dette trenges det en miljøvennlig opinion av mennesker som er opptatt av det samme, avsluttet Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2008 | Skriv ut siden