Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene om økonomisk støtte til et kompetansesenter for idrett i Agder. Fylkestinget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med et årlig tilskudd på 300 000 kroner i tre år fremover. Norges Idrettsforbunds støtter også opp om senteret som er ett av fem i landet. De fire andre er lokalisert i Bergen, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. Agder er, sammen med kompetansesenteret på Lillehammer, kommet lengst med etableringen. . Kompetansesenterets virksomhet skal være konsentrert i Arendal og Kristiansand med likeverdige tilbud.

Arbeidet med planleggingen av kompetansesenteret har pågått over flere år. Idrettskretsene har et felles mål om å etablere et fremtidsrettet vekstsenter for idrettskompetanse, utdanning og samarbeid. Blant flere viktige delmål skal prosjektet gi støtte til klubber, særkretser og regioner i utvikling av talenter, ledere og trenere. Samtidig skal det gi utøvere faglig støtte og medisinsk oppfølging og tilby ledere og trenere nødvendig coaching om muligheter til faglig utvikling. Senteret skal i samarbeid med Universitetet i Agder bidra til talentutvikling og stimulere til økte ferdigheter i ungdomsidrettene, og tilby denne kompetanse nasjonalt. Utøvere, trenere og ledere skal gis et idrettsfaglig utdanningstilbud. Senteret skal videre samarbeide og tilby kompetanse for folkehelsearbeidet i Agder

Kompetansesenteret startet opp arbeidet i begynnelsen av januar, og det er ansatt en prosjektleder som har kontorplass i Studentsamskipnadens idrettsbygg på Spicheren i Kristiansand i nær tilknytning til blant annet Universitetet i Agders idrettseksjon og testlaboratorier.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2008 | Skriv ut siden