Det foreløpige 2007-regnskapet for Sørlandsbadet IKS - badelanddelen og treningsstudioet – viser et driftsoverskudd på snaue 1,9 millioner kroner. Det var budsjettert med et regnskapsmessig overskudd på 110.000 kroner. Det interkommunale selskapet eies av Lyngdal kommune (51 prosent) og Vest-Agder fylkeskommune (49 prosent). Selskapet står for driften av selve badelanddelen og helsestudioet i Sørlandsbadet. Det private aksjeselskapet Sørlandsbadet AS står for drift av kantine, spaavdeling, solstudio og aerobicsal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2008 | Skriv ut siden