Vest-Agder fylkesordfører, Thore Westermoen møtte i dag den britiske ambassadøren David Powell da han innledet et to-dagers besøk til Sørlandet mandag 11. februar. Ambassadøren fikk bl.a overrakt boken "Farmers, mariners, and Lords of long-ago" - en bok om Agders tidlige historie skrevet av fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar. Ambassadør David Powell gledet seg til besøket og beklaget bare at han ikke hadde vært på Sørlandet tidligere.

Fylkesordfører Thore Westermoen og den britiske ambassadøren David Powell
Fylkesordfører Thore Westermoen og David Powell.

Det er en middels stor ambassade David Powell leder i Oslo. Selv sier han det er et privilegium å arbeide i Norge og representere britiske interesser her. - Norge og Storbritannia har et langt og nært forhold som også baserer seg på personlige forhold mellom enkeltmennesker. Det arbeidet vi gjør følger opp de prioriteringer som gjøres av den britiske regjeringen., Vi skal bl.a promotere handel mellom Norge og Storbritannia, gi ut visa og pass, hjelpe briter som trenger hjelp, arbeide med samarbeidet mellom våre forsvarsstyrker og holde kontakt departementene i Norge om en rekke områder av felles politisk interesse.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden