Det lokale og regionale nivå får en tydelig rolle fremover. Tidligere har det såkalte subsidaritetsprinsippet i traktatene - prinsippet om at EU bare skal ta initiativer der et behov ikke kan ivaretas av nasjonalstaten alene - bare dreid seg om EU og medlemsstatene. I Lisboa-traktaten, som den nye reformtraktaten kalles, inkluderes nå det lokale og regionale myndighetsnivået.

Nye forslag skal konsekvensvurderes, også i forhold til regionalt og lokalt nivå. Det innføres en strengere subsidaritetskontroll, som skal utføres av de nasjonale parlamentene. EU-kommisjonen skal heretter ta større hensyn til hvilke konsekvenser (økonomisk og administrativt) som følger av et nytt lovforslag – også i forhold til lokalt- og regionalt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2008 | Skriv ut siden