I lederen vises det til at sykehusvesenet i Norge er tilført formidable midler de seneste fem årene.Agder Da staten for fem år siden overtok ansvaret for sykehusdriften lå bevilgningene på rundt 50 milliarder kroner. Nå går det med 80 milliarder kroner til sykehusdrift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden