”Vil leder i hovedutvalg for kultur og utdanning sørge for at det fremlegges en sak i samarbeid med Agder kollektivtrafikk A/S, der det tas mål av en innføring av sikkerhetsbelter i alle skolebussene i Vest – Agder innen juni 2009? Vil leder komme med en redegjørelse av dagens omfang på beltefrie busser i fylket per dags dato i torsdagens møte i hovedutvalget?” Disse to spørsmålene reises til hovedutvalgsleder Olav Haavorstad (KrF) fra Christian Eikeland som representerer Frp i hovedutvalget.

Eikeland viser i et skriv hvor han reiser de to spåørsmålene til et oppslag på NrK Sørlandet fredag 8. februar, der bussjåfører og elever krever bedre sikkerhet på skolebusser. Han opplyser at i 2006 vedtok Stortinget å bedre sikkerheten på skolebusser. I følge nestleder i Yrkestrafikkforbundet i Vest – Agder, Fred Frivold, fraktes det daglig nærmere 10.000 barn til og fra skoler i busser som ikke har sikkerhetsbelter eller annen form for sikkerhet.

Eikeland påpeker at fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for skoleskyssen, både for grunnskolen og for de videregående skolene. Fylkeskommunen har som mål å sørge for en skoleskyss av god kvalitet og med høy grad av sikkerhet for de elever som benytter seg av skyssordningen.

Fremskrittspartier mener beltebruk i skolebusser må installeres av to forskjellige årsaker. Den ene er av sikkerhetsårsaker, den andre er forebygging.

av admin, publisert 11. februar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer