”Vil leder i hovedutvalg for kultur og utdanning sørge for at det fremlegges en sak i samarbeid med Agder kollektivtrafikk A/S, der det tas mål av en innføring av sikkerhetsbelter i alle skolebussene i Vest – Agder innen juni 2009? Vil leder komme med en redegjørelse av dagens omfang på beltefrie busser i fylket per dags dato i torsdagens møte i hovedutvalget?” Disse to spørsmålene reises til hovedutvalgsleder Olav Haavorstad (KrF) fra Christian Eikeland som representerer Frp i hovedutvalget.

Eikeland viser i et skriv hvor han reiser de to spåørsmålene til et oppslag på NrK Sørlandet fredag 8. februar, der bussjåfører og elever krever bedre sikkerhet på skolebusser. Han opplyser at i 2006 vedtok Stortinget å bedre sikkerheten på skolebusser. I følge nestleder i Yrkestrafikkforbundet i Vest – Agder, Fred Frivold, fraktes det daglig nærmere 10.000 barn til og fra skoler i busser som ikke har sikkerhetsbelter eller annen form for sikkerhet.

Eikeland påpeker at fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for skoleskyssen, både for grunnskolen og for de videregående skolene. Fylkeskommunen har som mål å sørge for en skoleskyss av god kvalitet og med høy grad av sikkerhet for de elever som benytter seg av skyssordningen.

Fremskrittspartier mener beltebruk i skolebusser må installeres av to forskjellige årsaker. Den ene er av sikkerhetsårsaker, den andre er forebygging.

av admin, publisert 11. februar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer