-Vi søker ulike støtteordninger for å drive prosjektet i tre år. Deretter tror vi at det skal bli selvfinansierende ved salg av tjenester til næringslivet, sier Almar Friestad i Farsund Næringsselskap til lokalavisen
Det legges opp til å gi et tilbud om opplæring innen helse, miljø og sikkerhet, samt kvalifisering og sertifisering av utenlandske arbeidstakere. En annen gruppe arbeidstakere hvor det i dag finnes et stort og dårlig utnyttet potensial, er hos dem som av ulike årsaker mangler faglig kompetanse eller trenger tilrettelagt arbeid. -Her vil vi kunne tilby delfageksamener for ufaglærte eller sertifisering til enkelte typer arbeid for dem som mangler slikt og som derfor ikke finner arbeid i et svært stramt arbeidsmarked, sier Friestad.

Det nye senteret skal komme som et supplement til Farsund voksenopplæring sin aktivitet i flyparken.

av admin, publisert 4. februar 2008 | Skriv ut siden