Fylkesutvalget besluttet i dag å støtte opp om Bragdøya kystlag sine planer for bygging og rehabilitering av bryggeanlegget ved Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand. Tiltaket vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for funksjonshemmede. Bryggene vil bli utvidet for allmennheten og store båter vil få bedre plass. Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å bidra med 100 000 kroner av de henimot en million kroner hele arbeidet beregnes å koste. Fylkesutvalget imøtekom søknadsbeløpet.

Bragdøya kystlag arbeider aktivt med å fremme interessen for og kunnskapen om Agders kystkultur og samtidig legge forholdene til rette for allmennhetens friluftsliv, både knyttet til sjøen og til den tradisjonelle friluftsbruken av Bragdøya. Området passer for mange typer brukere.Bragdøya i Kristiansand Bragdøya er en destinasjon som anvendes av mange besøkende, både fra kommunen, regionen og resten av landet. Kystkultursenteret og Bragdøya er med andre ord en lokalitet ikke bare av regional, men også av nasjonal betydning.

Bragdøya kystlag er en frivillig organisasjon. Av søknaden fremgår det at kystlaget selv vil bidra med økonomiske ressurser, samtidig som kystlaget legger opp til en omfattende dugnadsinnsats.

av admin, publisert 12. februar 2008 | Skriv ut siden