Spilling Rivefabrikk ble i Kulturminneåret 1997 kåret som Lindesnes kommunes kulturminne. Det er nå satt i gang et prosjekt kalt ”Spilling Rivefabrikk – Tradisjon og vekst”. Den gamle fabrikken skal utvikles til en viktig attraksjon og et viktig formidlingssenter for gammel bonde- og håndverkskultur. Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om hvordan tradisjonell kultur kan knyttes opp til næringsutvikling og gode levekår. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget i dag 94 000 kroner som støtte fra Vest-Agder fylkeskommune i år og signaliserer en mulig tilsvarende støtte også for neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2008 | Skriv ut siden