Fylkesutvalget har besluttet at prosjektet Kvinnebygg AS skal motta en samlet støtte på 210 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for prosjektet er tall som viser at Agder-fylkene scorer lavest på statistikkene i Norge over kvinners yrkesdeltakelse. Viktige problemstillinger i prosjektet har vært å arbeide med kvinners tilknytning til arbeidslivet og å se på arbeidskraftreserven som finnes når så mange kvinner arbeider deltid. En gruppe på 38 kvinner fra offentlig og privat sektor, inkludert åtte ledere, har nå gjennomført pilotprogrammet med svært positive resultater.

Deltakerne, som kommer fra ulike bedrifter i privat og offentlig sektor på Agder, har vært samlet til arbeidsprosesser. Målsetting har vært å kartlegge deltakernes erfaringer og innspill for økt likestilling. Utgangspunktet for prosjektet har vært hvorfor kvinner på Agder jobber mindre og er mindre likestilt enn andre steder i landet. Med stort engasjement, har deltakerne blitt enige om hva som er rådende kvinneideal på Agder og hvilket kvinneideal de ønsker seg. Videre har de laget råd til hvordan arbeidslivet kan legge til rette for likeverd – og hva menn og kvinner kan gjøre for å oppnå det.

Mange av deltakerne uttrykte i starten av prosjektet et ønske om å arbeide med endring av rådende ideal og hva som gir mot til å realisere ønsket kvinneideal. Prosjektet har også hatt fokus på hva som skal til for at kvinner i større grad skal delta i samfunnsdebatten.
Kvinnebygg AS er et prosjekt i regi av Agderrådets likestillingsråd. Det er finansiert av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og av Landsorganisasjonen i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2008 | Skriv ut siden