Miljøverndepartementet opplyste i går at staten vil medvirke med 2,5 millioner kroner til etablering av en gangbro over Spangereidkanalen som et sikringstiltak for friluftsliv innenfor skjærgårdsparkens utvikling. Departementet ser positivt på samarbeidet med Lindesnes kommune når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv, og vil fortsatt medvirke til utvikling av skjærgårdsparken på Sørlandet. I en pressemelding uttrykkes det at Spangereidkanalen utgjør et betydelig løft for reiselivsutvikling som i stor grad også har økt mulighetene for friluftsliv med bruk av fritidsbåt på Agderkysten. Kanalen ble åpnet i fjor sommer med blant annet betydelige fylkeskommunale bidrag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. februar 2008 | Skriv ut siden