- Havet er ein unik matkjellar, og Noreg har eit mangfald av ressursar i  hav- og kystområda våre. Desse må vi ta vare på, og lære oss å utnytte betre. Ei rekkje artar av fisk og skaldyr som ikkje har nokon plass i norsk matkultur, er delikatesser ute i verda.

Med heile verda som marknadsplass, er det difor ingen tvil om at vi har eit stort uutnytta potensial langs kysten vår, sa statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet i innlegget sitt på Skaldyrkonferansen i Kristiansand tirsdag 5. februar. Han var invitert for å gjøre greie for statens syn på skalldyrnæringen. 
Statssekretær Ulriksen sa videre at skalldyræringa står overfor noen særskilde utfordringer i året som kommer. Dette gjeller de utfordringene som knytter seg til giftstoff og høsting av skalldyr. Skalldyræringa er spredd langs heile kysten. Forholdene med tanke på mikroorganismer, fremmede stoffer og algegifter kan variere svært mye mellom lokaliteter langs kysten, og vi vet at Skalldyr er et særleg risikoprodukt med tanke på algegifter. Nytt regelverk vil bli innført i løpet av 2008, som innebærer at det blir stilt strengere krav enn i dag til klassifisering og overvåking av dyrking- og høstingsområder for skalldyr.  

Vidar Ulriksen viste også til problemmene som oppstår når det ikke blir ryddet opp etter at oppdrettsvirksomhet er avsluttet. Styresmaktene vil, der det er nødvendig, ta grep for å bli kvitt forurensingen, og ønsker næringen sitt forslag til etablering av et fond som kan bidra økonomisk, velkommen. 

- Skaldyr er sunt, lettvint, annledes, luksuriøst, økologisk rett  - og gir en verden av unike smaksopplevelser. Jeg tror det ligger store muligheter i å øke verdiskapingen fra de råstoffene og det volumet vi  har. Grip sjansen, og bidra til at disse produktene blir kommersialiserte og at dette om noen år er en lønnsom næring i vekst, avsluttet statssekretær Ulriksen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. november 2008 | Skriv ut siden